Hokus Krokus

co nowego

dziękujemy!

Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za udział w naszych wycieczkach edukacyjnych, które odbyły się w ramach "Akcji Krokus"

Spotkaliśmy się w terenie łącznie 15 razy, aby porozmawiać o ekologii krokusów oraz innych gatunków kwitnących wczesną wiosną, przyrodzie ekosystemów leśnych oraz nieleśnych oraz sposobach ich ochrony w TPN. Dziękujemy również za zainteresowanie warsztatami, które były kierowane do turystów, kwaterodawców i przewodników, których tematyka obejmowała problematykę różnorodności biologicznej i naturalne procesy zachodzące w tatrzańskiej przyrodnie, sposoby ich ochrony w Tatrzańskim Parku Narodowym, specyfikę turystyki przyrodniczej w okresie wiosennym oraz zasady etyki turystycznej „Leave No Trace” – czyli sposoby minimalizowania negatywnego oddziaływania na przyrodę podczas uprawiania turystyki. Wreszcie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym projektem wśród przewodników tatrzańskich, z którymi rozmawialiśmy o przygotowania do prowadzenia wycieczek przyrodniczych w okresie wiosennym. Część cyklu warsztatów i szkoleń odbyła się w Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku, ul. Nędzy-Kubińca 136.

303 osoby - tylu było nas razem! Do zobaczenie za rok!

Zrealizowany harmonogram szkoleń - warsztatów i wycieczek:
06.04. | godz. 18:00 | warsztaty przewodnicy
07.04. | godz. 8:30 | wycieczka przewodnicy
07.04. | godz. 16:0 | warsztaty turyści
07.04 | godz. 8:30 | wycieczka turyści
07.04. | godz. 10:00 | warsztaty kwaterodawcy
08.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
14.04. | godz. 8:30 | wycieczka kwaterodawcy
14.04. | godz. 9:00 | wycieczka turyści
14.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
15.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
21.04. | godz. 10:00 | warsztaty turyści
22.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
15.04. | godz. 8:30 | szkolenie turyści
15.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
29.04. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
01.05. | godz. 8:30 | wycieczka turyści
04.05. | godz. 8:30 | wycieczka turyści

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał dydaktyczno-edukacyjny opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Kościelisko w ramach projektu "Akcja krokus - nowatorskie podejście do turystyki i ekologii w gminie Kościelisko".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.